wat we doen         contact        
english

projekt: Amsterdam West


PAPA in Amsterdam, fotowandelingen in alle stadsdelen te beginnen in Amsterdam West.

In juni 2019 vonden er drie fotowandelingen plaats in Amsterdam West.
Fotowandeling 1: Staatsliedenbuurt, 1 en 8 juni 2019
Fotowandeling 2: Bos en Lommer, 15 en 22 juni 2019
Fotowandeling 3: Kinkerbuurt, 29 juni en 6 juli 2019
De deelnemende correspondenten wonen of werken in Amsterdam West. Per fotowandeling doet er iemand van buiten de wijk mee, de ‘Outside Eye’.

Noot voor de bezoeker van deze website. Fotopersbureau PAPA presenteert hier een groeiend cultureel fotoarchief van de stad Amsterdam, gezien door de ogen van de inwoners. De website functioneert als een digitaal werkstation waar de deelnemende correspondenten na elke fotowandeling zelf hun eigen foto’s opladen. Elke groep kwam twee zaterdagen bij elkaar. Op de eerste zaterdag vond de gezamenlijke fotowandeling plaats. Gedurende de week daaropvolgend plaatste ieder correspondent twee foto’s per dag - voorzien van een titel en een korte beschrijving - op deze website. De tweede zaterdag kwam de groep weer bij elkaar om het meerstemmige verhaal te maken op basis van alle individuele observaties.

U kunt de individuele verhalen per correspondent bekijken. Het gezamenlijke, meerstemmige verhaal vind u onder de kopjes "Cities and patterns" en “Tactics of life". ‘Cities en patterns’ zijn de stadspatronen die we per buurt vonden. ’Tactics of life’ laat zien hoe mensen het leven naar hun hand zetten. In deze verzamelingen ziet u hoe ‘de aandoenlijke marketing’, 'de fietsers' of ‘de terloopse boodschappen’ per buurt verschillen of juist op elkaar lijken.

fotowandelingen


correspondenten


cities and patterns

tactics of life

 

WAT WE DOEN

Stel dat er geen nieuws bestond. Geen rampen, geen aardbevingen, geen aanslagen, geen oorlogen. Geen verkiezingen ook en conferenties, geen epidemieën, geen opwarming van de aarde. Filmsterren waren er niet, geen koningshuizen, geen sport. Zou dan iemand op het idee komen te fotograferen wat iedereen doet om te leven? Hoe mensen verliefd worden, de slappe lach krijgen, slapeloze nachten hebben, zichzelf iets leren, een bron van inkomsten vinden, gelukkig zijn.

In 2008 richtte Lino Hellings het internationale fotopersbureau PAPA op: Participating Artists' Press Agency. Ze wilde zien hoe de wereld er op foto's uitzag buiten het reguliere nieuws om. Niet van buiten kijken, maar van binnen. Fotografen over de hele wereld trok ze aan. Ze leerde ze kijken volgens de methode van de Wild Walk/de Fotowandeling.

Onlangs won Fotopersbureau PAPA een fotografie prijs: De Kleine Hans.

HOE HET WERKT

Maak een wandeling. Fotografeer onder het wandelen de dingen waarop je oog valt. Een detail trekt je aandacht, doet er niet toe wat. Vraag je niet af waarom. Verzamel rustig door, later rijgen je foto's zich als vanzelf aaneen als de kralen in een ketting. Zo ontstaat een verhaal dat je nog niet kent.

Het is tijd voor Amsterdam
PAPA heeft het afgelopen decennium projecten opgezet vanuit wereldsteden als Dhaka, Lagos, São Paulo, Bishkek, Detroit en Ramallah, en in Nederland vanuit Den Haag en Rotterdam. zie www.papaplatform.com

Nu strijkt het nomadisch fotopersbureau neer in Amsterdam. Alle Amsterdamse stadsdelen zullen bewandeld en gefotografeerd worden. De buurt is een zee aan nieuws en verhalen. Wat speelt er? Wie wonen er? Hoe houden mensen zich staande? PAPA gaat dit samen met de bewoners en gebruikers van een buurt ontdekken en vastleggen.

In juni 2019 is PAPA in stadsdeel Amsterdam West gestart. Binnen vijf jaar zal heel Amsterdam met de PAPA werkwijze in kaart worden gebracht. Van de wandelingen in elk stadsdeel wordt een muurkrant gemaakt die als DIY-exposities in de buurt verspreidt wordt door deelnemers van de wandelingen. De stad ontvouwt zich van binnenuit.

PAPA's Culturele Foto Archief van Amsterdam wordt opgenomen in de collectie van het IISG (Internationaal Instituut Sociale Geschiedenis) en waar het voor de "eeuwigheid" bewaard wordt.contact

Lino Hellings | PAPA
info@papaphotowalks.org
0031617106571
www.linohell.nl
www.papaplatform.compartner organisaties:Mede mogelijk gemaakt door: